نوامبر 5, 2022

نیوسیدر چیست

نیوسیدر نسل جدیدی از ایمپلنت های همزمان کننده فحلی است که متشکل از سیلیکون رابر آغشته به پروژسترون می باشد.زمانی که سیدر در داخل واژن قرار […]
می 20, 2022

نیوسیدر چیست

نیوسیدر نسل جدیدی از ایمپلنت های همزمان کننده فحلی است که متشکل از سیلیکون رابر آغشته به پروژسترون می باشد.زمانی که سیدر در داخل واژن قرار […]
می 20, 2022

نیوسیدر چیست

نیوسیدر نسل جدیدی از ایمپلنت های همزمان کننده فحلی است که متشکل از سیلیکون رابر آغشته به پروژسترون می باشد.زمانی که سیدر در داخل واژن قرار […]
می 11, 2021

نیوسیدر چیست

نیوسیدر نسل جدیدی از ایمپلنت های همزمان کننده فحلی است که متشکل از سیلیکون رابر آغشته به پروژسترون می باشد.زمانی که سیدر در داخل واژن قرار […]